لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو ازسوالات مطرح شده شرکتهاست جهت پیدا کردن مراجع صادر کننده ایزو . لیستی بعنوان لیست شرکتهای صادر کننده ایزو وجود ندارد بلکه تنها یک عنوان هست جهت شرکتهاکه میخواهند ایزو بگیرند. شرکتهای متقاضی اغلب زمانیکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند بدنبال شرکتهایی میگردندکه گواهی ایزو صادر میکند اغلب عجله نیزدارند تاکه برسندبه مناقصات بهمین جهت میخواهند هرچه زودتربه گواهی ایزو برسند و متقاضی دریافت فوری گواهینامه ایزو هستند ودر اینجا چنانچه کارفرمای مناقصه گزار درخواست گواهی ایزو IAF نکند میتواند ازنوع غیر IAF ایزو استفاده کند و بحث شرکتهای صادر کننده ایزو پیش میایدکه غیر IAF هستند. همچنین ممکنه شرکتها بخواهند صادرات کنند وباید آگاهی داشته باشندکه بایستی ازطریق مراجع IAF اقدام کنند و گواهی ایزو دارای اعتبار IAF رابگیرند زیراکه دارای بالاترین سطح اعتبار یعنی سطح بین المللی هست و جهت صادرات جهانی بایستی ازآن استفاده کرد. قطعابرای خوانندگان مقاله فوق سوال پیش میایدکه IAF چیست و مراجع IAF کدامند؟

مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح و اختصار CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار AB اعتبار میگیرد و مدیریت میشود و درراس اینها IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه AB اعتبار میبخشد و هرکشور خودش AB هایی داردکه تحت نظر IAF فعالیت میکنند. بعنوان مثال تنها مرجع و AB تحت نظر IAF ایرانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI نام دارد. AB ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وغیره ازدیگر AB های IAF هستند و دارای اعتبار و قیمتهای متفاوتی هستند و برندهای متفاوت و شرکتهای متقاضی میتوانند بامراجعه سایت IAF روی هرکشورکه تمایل دارند کلیک کنند و مرجع مورد نظرشان راانتخاب کنند و بایستی توجه داشته باشندکه نهاد و سازمان و شرکت و مرجع انتخابی گواهی ایزو مد نظر آنهارا دارد ویا خیر. زیراکه هرکدام ازاین AB تنها تعداد محدودی ازانواع گواهینامه ایزو رابه ثبت میرساند و صادر میکند، بدین معناکه یک مرجع مثلا ایزو 45001 و ایزو 22000 و ایزو 13485 رابه ثبت میرساند و مرکز دیگراین گواهینامه هارا صادر نمیکند و مثلا ایزو 14001 و ایزو 27001 رادارد صادر میکند. درخصوص مراجع غیر IAF فرق دارد و وضعیت کاملا متفاوتست و بدلیل اینکه اینگونه گواهینامه ها توسط CB های داخلی صادر میشوندکه زیر نظر AB های داخلی فعالیت میکنند و اعتبار میگیرند و ازقواعد و قوانین خاصی پیروی نمیکنندبرای همین تمامی انواع گواهی ایزو رامیتوانند صادر کنند بدون محدودیتی و البته اعتبار دارند و کار راه انداز هستند و جهت تمامی مقاصد جز صادرات و مناقصات (در مواقع نادرکه دربالا گفته شد) میتوان ازآن بهره برد.

لیست شرکتهای ایزو سازمانها رامجبور میکند بدلیل اینکه ناشناخته هستند درون فضاهای مجازی بخصوص گوگل جستجو کنند و ممکنه بامراکزی برخورد کندکه گواهینامه صادره آنها تقلبی بوده و گواهی تقلبی صادر کنند و چنان متبحرانه و باتبحر اینکار رامیکنند و فتوشاپ میکنندکه نمیتوان تقلبی بودنشان راتشخیص داد و فهمید وباید قبل هراقدامی ازنحوه و نوع رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو خودشان مطمئن شوند و سپس جهت اخذ گواهینامه ایزو بخصوص دربارهع نوع غیر IAF (بدلیل احتمال زیاد تقلب دراین دست گواهینامه ایزو ) اقدام نمایند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید