لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو ، مراجع صادر کننده ایزو ، شرکتهای ثبت ایزو ، لیست شرکتهای صادر کننده ایزو ، لیست شرکتهای CB درون ایران ، لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران ، شرکتهای ایزو درون تهران ، لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد ، لیست CB های مورد تایید اداره استاندارد ایران تماما عباراتی هستندکه شرکتهاکه میخواهند گواهینامه ایزو رابه هردلیل بگیرند باآ؛نها اغلب درون فضاهای مجازی و گوگل جستجو میکنند و حقیقت اینست لیستی وجود ندارد. گواهینامه های ایزو یا IAF هستند ویا غیر IAF .

شرکتهای صادر کننده گواهی IAF درون سایت IAF به آدرس www.iaf.nu وجود دارد و متقاضیان میتوانند بامراجعه سایت iaf روی کشور مد نظرشان کلیک کنند و مرجع مورد نظر یاهمان ab خودرا انتخاب کنند و فقط بایستی توجه کنندکه مرجع انتخابی گواهینامه ایزو مورد درخواست و نیازشان راثبت و صدور کند. مثلا: روی کشور ایران کلیک کنند باتنها مرجع صادر کننده IAF ایرانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI برخورد میکنند. همچنین ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وغیره و ازلحاظ قیمت باهم متفاوتند و دارای نوسان قیمت هستند. اینجا لازمست ذکر شود مراکز و موسسات و نهادهای صادر کننده ایزو رابه اصطلاح CB میگویندکه همین CB زیر نظر و اعتبار AB فعالیت میکند و AB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان IAF فعالیت میکنندکه درراس هست و یک نهاد بین المللی هست باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان و هرکشور خودش AB هایی داردکه زیر نظر IAF هستند و دارای بالاترین اعتبار هستند. یکسری AB نیزهستند ساختگی بوده و ساخته و پرداخته ایرانیهاست و یعنی CB و AB زیرنظر IAF نیست و درون ایران مدیریت و ثبت و صدور میشود و چون کار راه انداز هستند بسیار مورد تقاضا هستند و فقط بابت صادرات سازمان نمیتواند ازآن استفاده کند و دربقیه موارد مناقصه ، تبلیغ ، رقابت ، چشم و همچشمی ، برند سازی ، بهره وری و جلب مشتری و غیره میتوانند ازاین نوع غیر IAF بهره ببرند البته بایستی متذکر شد ممکنه کارفرمای مناقصه گزار درخواست گواهی IAF کندکه بعیدست اماکه درغیر درخواست نوع IAF همان گواهی غیر IAF کفایت میکند.

لیست شرکتهای ایزو سازمانها رامجبور میکند بدلیل ناشناخته بودن درون گوگل جستجو کنند و اغلب ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل جستجو کنند و ممکنه دراین بین بامراکزی برخورد کندکه گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکنند و آنچنان باتبحر و مهارت بالا فتوشاپ میشوندکه نمیتوان تقلبی بودنشان راتشخیص داد و بایدقبل ازهر چیز ازنوع رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو صادره زیر نظرآن شرکت انتخاب شده آگاه شده و مطمئن بشوند و سپس اقدام کنند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره گروه مشاورین سپاهان میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد گروه مشاورین سپاهان بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.