شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران و مراجع صادر کننده ایزو یکی هستند. درابتدا بایستی بدانیم گواهینامه ایزو چیست وچه کاربردی دارد و سپس بپردازیم بدینکه شرکتهای صادر کننده ایزو کدامند و شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران کدامها هستند.

گواهینامه ایزو ازانواع گواهی مورد استفاده شرکتها جهت شرکت درون مناقصات ، صادرات ، تبلیغات و رقابت و برند سازی و بهره وری میباشد. هنگامیکه شرکتها میخواهند جهت هرکدام ازاین مقاصد اقدام کنندبه دریافت گواهی نامه ایزو باسوالات مختلفی مواجه میشوند ایزو ازانواع گواهی و استانداردها و سیستمهای مدیریتی متناسب فرآیندهای سازمان میباشد.

انواع گواهینامه ایزو شامل ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه ازعمومی ترین استانداردهای مورد نیازی میباشدکه اغلب درون مناقصات مورد درخواست ازطریق کارفرمای مناقصه گزار میباشد. استانداردهای سری مشتری مداری نیزممکنست درخواست گرددکه شامل ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ویا حتی انواع استاندارد برمبنای فعالیت و فرآیند سازمان تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 ، صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 ، امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 ، مدیریت انرژی استاندارد  ایزو 50001 ، مدیریت آموزش  استاندارد ایزو 10015 ، خدمات فناوری اطلاعات گواهینامه ISO/IEC 20000 ، مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 ، سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500 ، سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 ، سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات و راهنمایی جهت سازمانهای فعال درزنجیره تامین بین المللی ایزو 28001 ، سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000 ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 انواع استانداردهای دیگر

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران مانند شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو درتهران ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو دراصفهان ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درآذربایجان غربی ثبت و صدور گواهینامه ایزو در آذربایجان شرقی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درگلستان  ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درقزوین ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درمرکزی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درگیلان ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درمازندران ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درهرمزگان ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درشیراز ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درکهگیلویه و بویراحمد ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو درزابل ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو دراراک و ثبت و صدور گواهینامه ایزو درارومیه میباشد.
مراجع صادر کننده ایزو در ایران رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB  اعتبار میگیرد و درآخر و درراس CB و AB نهاد بین المللی اعتبار دهندگان IAF قرار داردکه AB هارا اعتبار میبخشد. یکسری مراجع نیزهستند غیر IAF و CB وهمینطور AB ساختگی ایرانیها هستند وخود شرکتها بنابر هدف و نیازشان تعیین میکنندکه ازکدام نوع و تیپ و سطح اعتبار گواهی ایزو میخواهند بگیرند.

گروه مشاورین سپاهان باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.