لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران شامل انواع استاندارد ایزو میشود و متقاضیان انواع و اقسام استاندارد ایزو بدنبال چنین شرکتهایی هستندکه گواهی ایزو صادر میکنند. بدین معناکه متقاضیان انواع سیستمهای مدیریتی ویا همان گواهی ایزو همچون ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، HSE سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( تدوین سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 یاهمان سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)که عمومی ترین نوع استاندارد ایزو مورد استفاده تمامی شرکتها باهر نوع فعالیت میباشد و انواع سیستمهای مشتری مداری مانند گواهی نامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهینامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ویا انواع تخصصی همچون ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی صنایع خودرو سازی ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات ، ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ، ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک ، ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت و دیگر انواع استاندارد ایزو بدنبال مراجع و شرکتهای صادر کننده ایزو هستند.

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران دربخش دیگر و مهمترین مبحث مراجع صادر کننده ایزو هستندکه دو نوع میشوند یااینکه IAF هستند ویا نوع غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامند و خوداین CB تحت اعتبار و نظر AB فعالیت میکنند ودر بالاترین راس نهاد بین المللی اعتبار دهندگان گواهی ایزو IAF قرار داردکه نهاد بین المللی هست و هرکشور AB های مختص خودرا دارد تنها AB ایران NACI میباشد و دیگر AB IAF میتوان ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS رانام برد وهر کدام دارای قیمتهای متفاوتی هستند و قیمتهای مختلفی دارند.

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو درخصوص غیر IAF ممکنه مارا بانهاد و سازمانها و مراجعی مواجه کندکه ایزو تقلبی و کپی رابه عنوان ایزو معتبر ارائه میکنند و سازمانها و مدیران سازمانهاباید ازنحوه استعلام و رجیستری گواهی ایزو درخواستی مرجع درخواستی اطمینان پیدا کنند.

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو ایران همانگونه که گفته شد سازمانها رامجاب میکندتا درون گوگل بدنبال اینگونه مراجع بگردند و باشرکتهای مختلفی برمیخورند ویکی ازاین مراکز وشرکتها و سازمانها ، گروه مشاورین سپاهان میباشدکه باوجود مشاورین باتجربه و متبحر بصورت 24 ساعته پاسخگوی متقاضیان میباشد و ضمن شناخت مراجع معتبر و نحوه استعلام و شناخت شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو دردرون ایران درخدمت شما مشتریان عزیز میباشد.