مدارک صدور گواهینامه ایزو

ایزو حرف اختصاری ازسه کلمه International Organization for Standardization میباشد. ایزو بمعنای سازمان بین المللی استاندارد سازی ویا سازمان جهانی استاندارد ایزو میباشد. سارمان بین المللی استاندارد تشکیل شدست ازتعدادی مؤسسات استاندارد ایران هم عضو سازمان ایزو میباشد. استانداردهای ایزو بمنظور بهینه سازی و همسان سازی انواع استانداردها تهیه و تدوین میشوند. یکی از دلائلی که بعضی از کشورها را جهان اولی کرده است داشتن فرهنگ غنی آنها در دریافت و اخذ گواهینامه ایزو برای تمام فرآیندهای تولیدی و خدماتشان می‌باشد.طراحی و اجرا و پیاده سازی تمام استانداردهای ایزو در صنعت و خدمات در کشورها باعث توسعه پایدار و برند شدن و مطرح شدن جهانی کشورها میشود.

یکی ازمزایای مهم اخذ انواع گواهینامه های ایزو دریک کشور اینست تمام جوانب زندگی روزمره افرادآن کشور باتوجه استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد ایزو ، استاندارد سازی شدست وبه جرات میتوان گفت وقتی محصولات ویا خدمات تحت گواهینامه ایزو ارائه میشوندبه مصرف کنندگان حس اعتماد منتقل میشود چراکه یک امر طبیعی است که مصرف کنندگان نسخه ایزو محصولات رابه نسخه بدون گواهینامه ایزو ترجیح میدهند.استانداردهای ایزو درسطح بین المللی و جهانی وضع میشوند میتوانند قوانین داخلی درزمینه تولیدات و خدمات را ارتقا و بهبود بخشند وبه دولت و مسئولین مربوطه کمک کنند.

 

 

مدارک صدور گواهینامه ایزو

مدارک صدور گواهینامه ایزو فوری و ارزان و معتبر و قابل استعلام

 

 

اخذ گواهینامه ایزو بدلایل مختلفی برای سازمان ها،شرکتها ،کارخانه داران و فعالان در صنعت و مجموعه هایک امر ضروری شدست.یک سری ازدلائل عبارتنداز :

سازمانهایی که تاکنون گواهینامه ایزو ISO دریافت نکرده اند.

برای ثبت برند شرکت و معرفی برند در سطح کشور

برای شرکت در مناقصات و عرض اندام در بین رقبا

بهبود فرآیندهای در حال اجرا در سازمان و جهانی شدن

اخذ گواهینامه ایزو برای اشخاص جهت ارائه به کارفرمایانشان

اخذ گواهینامه ایزو جهت گذراندنش چند مرحله و برداشتن چند گام مهم و کاربردی میباشد.
گام اول: انتخاب درست استاندارد ایزو درگام اول سازمان باید مطمئن باشد که استاندارد ایزویی که انتخاب کرده است متناسب با نیازسازمان و مختص فعالیتهای مجموعه باشد.در این گام پیشنهاد ما برای سازمانهایی که برای اولین بار میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ نباشد.ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت میباشد که اخذ این استاندارد و پیاده سازی آن در سازمان باعث میشود تا سازمان بتواند در مورد استقرار سیستمهای مدیریتی بهتر عمل کند.
گام دوم:بررسی استاندارد ایزو ، بهترست شما متقاضی گواهینامه ایزو نمونه گواهینامه های ایزو را بررسی و مطالعه کنید و این بررسی و مطالعه علم و دانش شما را بالا میبرد. گام سوم:شناخت و ارتباط با اهداف سازمان برای استقرار یک سیستم مدیریت و اخذ گواهینامه ایزو باید مدیران ارشد سازمان متقاضی در صدد توسعه اهداف سازمان باشند و در تمامی مراحل پروژه تامرحله اخذ گواهینامه حمایت و پشتیبانی راداشته باشند.

 

 

مدارک صدور گواهینامه ایزو

مدارک و مراحل ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر

 

 

گام چهارم:برنامه ریزی و برگزاری کلاس های آموزش ایزو بجهت بالابردن سطح کیفیت کار از طرف مرکز مشاوره جلسه ای به عنوان آموزش ایزو یادر محل مرکز مشاوره یادرمحل سازمان متقاضی برگزار میشودکه آموزش ایزو دراین جلسه باعث میشود اطلاعات سازمان و همچنین اعتمادبه نفس شما افزایش یابد‌.
گام پنجم: انتخاب مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو بابهره مندی مشاوره کارشناسان و مشاوران مراکز مشاوره ایزو و انتخاب درست نوع استاندارد بسراغ انتخاب مرجع صدور گواهینامه میرویم و بابودجه و نیاز سازمان گواهینامه ایزو مرجع صدور گواهینامه راانتخاب میکنیم.
گام ششم:استقرار سیستم استاندارد مورد نظر . استاندارد ایزو بصورت عمومی طراحی شده و باتوجه اندازه و ابعاد سازمان و فعالیتهای سازمان طراحی ،اجرا و پیاده سازی میشود و بسته بنوع مرجع صدور گواهینامه سطحهای مختلفی دارد.
گام هفتم :ممیزی داخلی مجموعه و مدارک سیستم مدیریتی رابررسی میکنند و تمام استانداردهای لازم رابا فرآیند کار مطابقت میکنند و بعداز انطباق سازی و اقدامات اصلاحی سراغ گام بعدی میرویم‌.
گام هشتم : ممیزی اصلی ویا ممیزی شخص ثالث ، ممیزی اصلی ازطرف بازرسان مرجع صدور گواهینامه انجام میگیرد. درآخر ضروریست بیان کنیم نگهداری سیستم مدیریت طراحی شده بسیار سخت تراز اخذ گواهینامه ایزو میباشد و پایبند بودن استانداردهای پیاده شده ضروری میباشد.

مجموعه های متقاضی ایزو میتوانند تمام امورات مربوطه اخذ گواهینامه ایزو راخودشان انجام دهند وفقط مدارک صدور گواهینامه رادر اختیار ما قرار دهندتا شرایط اخذ گواهینامه ایزو رابرایشان فراهم کنیم ولی اکثر مجموعه هابه علت مشغله زیاد کاری و آگاه نبودن ازچگونگی روند اخذ ایزو میتواننداز صفر تاصد پروژه رابه مشاوران و‌کارشناسان مجرب و حرفه ای مرکز ما بسپارند و باخیال راحت گواهینامه ایزو رادریافت کنند.