گواهینامه HSE چیست؟

گواهینامه HSE چیست؟

گواهینامه HSE همان گواهینامه HSE MS است، بسیاری شرکتها و پیمانکاران بمنظور شرکت در مناقصات ویا ارائه کارفرمایانشان جهت اثبات رعایت الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست نیاز دارند.

گواهینامه HSE MS یا  Health & Safety & Environment Management System یک سیستم  مدیریتی است درمورد ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست الزامات مشخصی دارد.

گواهینامه HSE MS باختصار بعنوان گواهینامه HSE شناخته می شود..

گواهینامه HSE از الزامات مناقصات یا قراردادهای بسیاری ازسوی سازمانهای دولتی است مانند:

گواهینامه HSE برای پیمانکاران وزارت نفت

گواهینامه HSE برای پیمانکاران وزارت صنعت و معدن

گواهینامه HSE برای پیمانکاران وزارت راه و شهر سازی

گواهینامه HSE برای پیمانکاران شهرداری

گواهینامه HSE برای پیمانکاران خودرو سازی

گواهینامه HSE برای پیمانکاران شرکتهای راه و ساختمان

گواهینامه HSE برای پیمانکاران سازمانهای وابسته به غذا و دارو

گواهینامه HSE برای پیمانکاران کارخانجات تولیدی (قطعات و مواد غذایی و ..)

گواهینامه HSE برای پیمانکاران تجهیزات پزشکی

و ...

بنابراین پیمانکاران باید دقت داشته باشند برای کسب امتیاز کافی  دربسیاری مناقصات و عقد قراردادها بایستی گواهینامه HSE یا HSE MS دریافت کنند.

برای اخذ گواهینامه HSE مراجع صادر کننده مشخص و سازمان صادرکننده و نظارت کننده ای وجود ندارد.

CB ها یا CERTIFI BODY هایی که گواهینامه های ایزو را صادر می کنند گواهینامه های HSE را نیز صادر می کنند.

این CB ها تحت اعتبار AB ها یا ACRIDATE BODY ها هستند. تعدادی ازاین AB ها معتبرتر هستند تحت اعتبار انجمن IAF هستند. انجمن IAF یک عضو فعال سازمان ایزو است.

این مراجع باتوجه به سطح اعتبار، سختگیری، زمان صدور گواهینامه، هزینه و غیره تنوع زیادی دارند.

در ایران حدود 100 CB هست و سطوح سختگیری متفاوتی دارند و همه پیمانکاران باشرایط متفاوتشان پوشش می دهند.

امتیاز مجموعه مااین است: درصورتی که بعدا نیازمند خواستار گواهینامه به مراجع معتبرتر باشید تنها با پرداخت مابه التفاوت هزینه میتوانید ازطریق ما اقدام بفرمایید.

دقت داشته باشید گواهینامه HSE با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران متفاوت است. برای اطلاعات بیشتردرمورد گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری کلیک کنید.

کلمات و عبارات کلیدی مرتبط

گرفتن مدرک HSE

مدرک معتبر HSE

ثبت نام مدرک HSE

مدرک بین المللی HSE

کاربرد مدرک HSE

چگونگی گرفتن گواهینامه HSE

نمونه گواهینامه HSE

مدرک HSE چیست؟

دوره آموزشی HSE

گواهی HSE

مدرک HSE

کواهینامه HCE

گواهی نامه HSE-MS

گواهینامه HSE_MS

گواهی اچ اس ای

گواهینامه HSE  اداره کار

مدرک ایمنی HSE

گواهینامه HSE

گروه ماباارائه مشاوره رایگان درتلاش است تاسوالات شما درخصوص HSE MS زمینه استقرار و اخذ گواهینامه HSE پاسخ دهد این مرکز همچنین درخصوص اخذ و استقرار گواهینامه های ISO و CE و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و رتبه و آموزشهای اداره کار و ... آماده ارائه مشاوره رایگان و سایرخدمات خودمیباشد.