گواهینامه ISO 13485

گواهینامه ایزو 13485 ، گواهی نامه ISO 13485

گواهینامه ایزو 13485 ، گواهی نامه ISO 13485 ، سیستم مدیریت کیفیت درصنایع و تجهیزات پزشکی ازسری استانداردهای مصوب سازمان استاندارد جهانی میباشد. شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ISO 13485 باصنایع و تجهیزات پزشکی سروکار دارندکه یکسری الزامات مشترک باسایر ایزوها مخصوصا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 دارد. بخاطر همین موضوع معمولا شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ گواهینامه ایزو 13485 بهتراست توامان استاندارد ایزو 9001 راپیاده سازی و اجرا کنند. ازمزایای پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت درصنایع و تجهیزات پزشکی ISO 13485 برآورده کردن نیازها و الزامات مورد نیاز شرکت متقاضی بجهت طراحی و تولید تجهیزات پزشکی میباشد و سبب میشود سازمان درجهت کیفیت و توسعه و رضایت مشتریان گام بردارد.

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت درصنایع و تجهیزات پزشکی اصول اولیه اش درراستای ارتقاء سطح کیفی درکلیه محصولات و تجهیزات پزشکی و محصولات مرتبط باتجهیزات پزشکی مختص تولیدکنندگان مانند تولید کننده تخت بیمارستانی ، ماسک تنفسی ، عینک ، سرنگ ، دمپایی طبی ، ناخنگیر، بانداژ ، گاز استریل ، لباس بیمارستانی ، تجهیزات ساکشن ، تجهیزات جراحی ، تجهیزات آزمایشگاهی و ...میباشد. درواقع هرسازمان ویا شرکتی باداشتن فعالیت تولیدی یاخدماتی درحوزه پزشکی بطور مستقیم وچه بطور غیرمستقیم میتواند استاندارد ISO 13485 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع و تجهیزات پزشکی رادریافت کند البته همانطورکه قبلا گفته شد بهتراست درزمان دریافت گواهی نامه ایزو 13485 توامان گواهینامه ایزو 9001 رانیز گرفت.

ISO 13485 بکار سازمانهایی میایدکه درجهت تولید تجهیزات و صنایع پزشکی فعالیت دارند و اخیرا تبدیل شدبه یکی ازالزامات وزارت بهداشت ، درمان و پزشکی ایران ، ازاین رو شرکتهای تولیدکننده و فعال درحوزه تجهیزات پزشکی موظفند گواهی ایزو 13485 اخذ کنند. البته وزارت بهداشت ، درمان و پزشکی ایران شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشکی و محصولات وابسته رامجبوربه اخذ گواهی نامه ISO 13485 ازمراکز و مراجع ثبت و صدور گواهینامه بین المللی میکندکه خودش تائید کرده است. متاسفانه بدلیل محدودیت درانتخاب نوع مرکز و مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو 13485و تبدیل این بازاربه یک بازار انحصاری ناخودآگاه هزینه های اخذ مدرک تجهیزات پزشکی ISO 13485 دوتاسه برابر قیمت معمول میباشد واین مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو 13485 رابا هرقیمتی بخواهند صادر میکنند چون متاسفانه هیچ مرجعی نیست تا بدین قضیه رسیدگی کند و مجموعه عواملی همچون برند و عدم نظارت و ... دست بدست هم میدهند تاهزینه ها ناخودآگاه تادو سه برابر افزایش یابد.
متقاضیان دریافت گواهینامه ISO 13485 جهت کسب اطلاعات معمولا ازطریق گوگل موضوعات و سوالات خودرا اینگونه سرچ میکنند.

گواهی ایزو 13485 ، گواهی نامه ایزو 13485 ، گواهی ایزو 13486 ، گواهی نامه ایزو 13486 ، گواهینامه ایزو 13485 ، گواهینامه ایزو 13486 ، ایزو  13485، ایزو 13486 ، نحوه دریافت گواهینامه ISO 13485 ، نحوه دریافت گواهی نامه ISO 13485 ، نحوه دریافت گواهینامه ISO 13486 ، دریافت مدرک ISO 13485 ، دریافت مدرک ISO13485 ، مراحل گواهی نامه ISO13485 ، مراحل گواهینامه ایزو ISO13485، مراحل گواهینامه ایزوISO13485 , ISO 13485 , IZO13485, IZO 13485 ، استاندارد ISO 13485 ، استاندارد ISO13485 ، استاندارد ISO 13486 ، مدرک ایزو 13485،مدرک ایزو 13485 ، آموزش دریافت مدرک ISO 13485 ، آموزش دریافت مدرک ISO13485 ، تشریح مراحل چگونگی دریافت ایزو 13485، فرق گواهینامه ISO13485 باسایر استانداردها ،فرق گواهینامه ایزو 13485 باسایر ایزوها ، CB های معتبر صادر کننده گواهی نامهISO 13485  ، مراجع صادرکننده گواهینامه ISO13485 ، شرکتهای معتبر آموزش دهنده استاندارد 13485 ، استاندارد DIN 13485 ، استاندارد BS 13485 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO 13485 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO 13486 ، شرکتهای گواهی ISO تحت اعتبار NACI ، لیست CB های صادرکننده گواهی ایزو تحت نظارت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران ، آموزش نحوه دریافت گواهی نامه ISO 13485 ، گواهینامه نامهISO 13485  ارزان و فوری ، گواهی نامه ISO 13485 معتبر سازمان ملی استاندارد ایران ، نحوه استعلام اعتبار گواهی نامه ISO 13485 ، گواهینامه ISO 13485 چیست؟ گواهی نامه ISO 13485 چیست؟ مدرک ایزو 13485 چیست؟ چگونه گواهینامه ISO 13485 بگیریم؟ چگونه گواهی نامه ISO 13485 دریافت کنم؟ ازکجاباید گواهینامه ISO 13485 بگیرم؟ ارتباط ISO 13485 باسایر ایزو ، ارتباط ISO 13485 باسایر ISO ها ، اشتراک ISO 13485 باسایراستانداردهای ایزو ، اشتراک ایزو 13485 باسایراستانداردهای ISO ، آموزشگاه معتبر ISO 13485  ، دوره آموزشی ISO13485 ، متقاضیان دریافت گواهینامه ISO 13485 ،