ims

گواهینامه IMS گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه

IMS مخفف سه کلمه  Integrated management system یعنی سیستم مدیریت یکپارچه هست. وقتی شرکتی یاسازمانی بطور همزمان سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت وسیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ایی رادر مجموعه خود طراحی وپیاده سازی میکند دراصطلاح گفته میشودکه شرکت ویا سازمان دارای سیستم مدیریت یکپارچه ویا همان IMS میباشد.

IMS خود گواهینامه نیست وفقط یک اصطلاح هست. اما ازبس جامعه کارفرمایی ناآگاه وهمچنین متقاضیان ناآگاه درمورد سیستم مدیریت یکپارچه تصورمیکنند سیستم مدیریت یکپارچه دارای دارای گواهینامه ویا مدرکی جداگانه تحت عنوان گواهینامه IMS میباشد. البته مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو، مخصوصا درایران بمنظور بازارسازی درثبت وصدور گواهینامه IMS اقدام میکنند. متقاضیان گواهینامه آی ام اس (IMS) بدلیل عدم آگاهی استقبال میکنند. البته متقاضیان دریافت گواهی نامه IMS درفضای مجازی مانند GOOGLE بادرج عناوین زیر بدنبال اطلاعات بیشتر درمورد IMS میگردند.

نحوه اخذ گواهینامه IMS

گواهی IMS

آموزش دریافت گواهی نامه IMS

مدرک IMS

IMS مخفف چیست؟

IMSچیست؟

تشریح مراحل دریافت گواهینامه IMS

مراجع صادرکننده گواهینامه IMS درایران

لیست شرکتهای صادرکننده گواهی IMS

لیست CB های معتبر صادرکننده مدرک IMS

مدرک آموزشی IMS

گواهینامه IMS راازکجا بگیریم؟

گواهی IMS معتبر و قابل استعلام

IMS و ISO چه فرقی دارند؟

نمایندگیهای دارای مجوز ثبت وصدور گواهینامه IMS

گواهینامه IMS ارزان و فوری

گواهی IMS فوری

مدرک IMS ارزان

پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه

اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه

نشان IMS و HSE

IMS و HSE و فرق بین آنها

مشاورIMS

مشاوره IMS

مشاوره، طراحی وپیاده سازی واستقرار IMS

هزینه پیاده سازی IMS

هزینه اخذ گواهینامه IMS

تمدید اعتبار گواهینامه IMS

ممیزی مراقبتی گواهینامه IMS

چگونگی دریافت گواهینامه IMS

نحوه استعلام و صحه گذاری اصالت گواهی ای ام اس

وخیلی مطالب دیگر درمورد گواهینامه IMS

جهت کسب اطلاعات دقیق درخصوص مسائل فنی وحقوقی گواهینامه IMS باما تماس گرفته واز مشاوره کاملا رایگان گروه مابهره ببرید.