گواهینامه ISO 10001

گواهینامه ISO 10001 گواهی نامه ISO 10001

ISO 10001 سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان – منشور سازمان ازسری استانداردهای 10000 میباشدکه هدفش افزایش رضایت مشتری و ارتباط خوب و بهینه و مثمرثمر میان سازمان و مشتری میباشد. سازمان متقاضی گواهینامه ISO 10001 درراستای عملکردش درواقع میخواهد نشان دهد رضایت مشتری برایش ارجحیت دارد و سازمانش برمبنای مشتری مداری و رضایت مشتری پایه گذاری شده است. متاسفانه درفرهنگ ما سکوت نشانه رضایت میباشد بهمین جهت سازمان متقاضی سکوت مشتری را نشانه رضایتش میداند و بهمین جهت ازنارضایتی مشتری مطلع نمیشود سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان - منشور سازمان ISO 10001 بدین منظور جهت سازمان متقاضی بسیار کمک کننده میباشد.

ISO 10001 سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان – منشور سازمان دارای الزامات خاص خودش میباشدکه الزامات مشترکی داردبا ISO 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) بهمین جهت سازمان متقاضی دریافت گواهینامه IS0 10001 بهترست همزمان یاقبل ازاخذ گواهینامه ایزو 10001 اقدام کندبه دریافت گواهینامه ایزو 9001 و درواقع همزمان یاقبل از طراحی و پیاده سازی ISO 10001 جهت طراحی و پیاده سازی ISO 9001 اقدام کند.

ISO 10001 همچنین الزامات مشترک داردبا ISO 10002 ( سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ) و همچنین ISO 10004 ( سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ) بهمین دلیل سازمان متقاضی درخواست گواهینامه ISO 10001 بهترست همزمان استانداردهای ISO 10002 و ISO 10004 رانیز طراحی و پیاده سازی کند.
ISO 10001 سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان – منشور سازمان موارد بدان استاندارد ایزو 10001 اطلاق میشودکه درست نیست چون درواقعISO 10001 یک استاندارد نیست و تنها مکمل ISO 9001 جهت مجموعه های روبه بهبود و پیشرفت میباشد.

کاربران و علاقمندان درفضاهای مجازی عبارات درست ویا اشتباه اصطلاحات زیر را درگوگل وارد کرده و کسب اطلاعات مینمایند:

نحوه دریافت گواهینامه ISO 10001 ،دریافت مدرک ISO 10001 ،مراحل گواهی نامه ایزو ISO 10001 ، ISO 10001 ، ISO10001 ، ISO1001 ، IZO 10001 ، IZO 1001 ، استاندارد ISO 1001 ، استاندارد ISO1001 ، استاندارد ISO 10001 ، استاندارد ISO10001 ، مدرک ایزو 10001 ، آموزش دریافت مدرک 10001 ، تشریح مراحل چگونگی دریافت ایزو 10001 ، فرق گواهینامه ISO 10001 باسایر استانداردها ، CB های معتبر صادر کننده گواهی نامه ISO 10001 ، مراجع صادرکننده گواهینامه ISO 10001 ، شرکتهای معتبر آموزش دهنده استاندارد 10001 ، استاندارد DIN 10001 ، استاندارد DIN 1001 ، استاندارد BS 10001 ، استاندارد BS 1001 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO 10001 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO10001 ، شرکتهای گواهی ISO تحت اعتبار NACI ، لیست CB های صادرکننده گواهی ایزو تحت نظارت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران ، آموزش نحوه دریافت گواهی نامه ISO 10001 ، گواهینامه نامه ISO 10001 ارزان و فوری ، گواهینامه نامه ISO 10001 معتبر سازمان ملی استاندارد ایران ،نحوه استعلام اعتبار گواهی نامه ISO 10001 ، گواهینامه ISO 10001 چیست؟ گواهی نامه ISO 10001 چیست؟ مدرک ایزو 10001 چیست؟ چگونه گواهینامه ISO 10001 بگیریم؟ چگونه گواهی نامه ISO 10001 دریافت کنم؟ ازکجاباید گواهینامه ISO 10001 بگیرم؟ ارتباط ISO 10001 باسایر ایزو ، ارتباط ISO 10001 باسایر ISO ها ، اشتراک ISO 10001 باسایراستانداردهای ایزو ، اشتراک ISO 10001 باسایراستانداردهای ISO ، آموزشگاه معتبر ISO 10001 ، دوره آموزشی ISO 10001 ، متقاضیان دریافت گواهینامه ISO 10001 ، سیستم مدیریت کیفیت -  رضایتمندی مشتریان – منشور سازمان

گروه مشاورین سپاهان آماده هرگونه مشاوره و خدمت رسانی درزمینه گواهی نامه  ایزو و انواع آن بشما متقاضیان محترم میباشد.