مراحل دریافت رتبه IT

مراحل دریافت رتبه IT

مراحل دریافت رتبه IT ، رتبه انفورماتیک ، گرید انفورماتیک ، گرید IT بشرکتها و موسساتی که در سطح جهان به ثبت قانونی در زمینه فعالیت های خود رسیده باشند شرکت های IT گفته می شود این یک شاخص در زمینه رتبه بندی ست. طبق معمول فعالیت این شرکت ها باید بصورت غیرتجاری باشد و موضوع عملکرد ان ها در زمینه فناوری و اطلاعات  بوده باشد. رتبه بندی شرکتهای  IT در سطح جهان طبق معمول در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که دارای تقسیم بندی کمی و کیفی نیز میباشد. همانند دیگر شرکتهای پیمانکاری شرکتهای انفورماتیک نیز جهت احراز شرایط و هویت پروژه های اتی خود باید از شورای عالی مدیریت و برنامه ریز مجوز لازم را بدست اورده باشند. بنابراین شرکت های کامپیوتری و ارتباطات در داخل کشور بر اساس این اساسنامه ها فعالیت می کنند. یکی دیگر از شرایط اخذ رتبه IT وجود یا عدم وجود رقبا در سطح بازار بوده است که باعث می شود شرکت های متقاض به فکرد توسعه دادن فعالیتهای خود باشند تا بتوانند در بازار دوام داشته باشند در غیر این صورت از سطح بازار کنار روند. شرکت های IT در سطح جهان در زمینه فناوری و اطلاعات فعالیت می کنند و باید در زمینه این اطلاعات از میزان اگاهی بالایی برخوردار بوده باشند تا بتوانند در  روند اخذ رتبه راحت بوده باشند و با مشکلی در این پروسه مواجه نشوند امروزه این تکنولوژی از نیاز های بشر به شمار می آید و همه به نوعی به این اطلاعات در جهان نیاز دارند.

مراحل دریافت رتبه IT یکی دیگر از مراحل اخد رتبه مورد نظر تهیه چارت سازمانی برای شرکت بوده است که در این چارت تمامی وظایف و شغل ها برای همگان شفاف سازی شده و همه پرسنل به خوبی از وظایف خود مطلع می شوند و کارهای خود را بدرستی در شرکت انجام می دهند. مرحله بعدی در این زمینه برای سازمان میزان دریافتی و مالیات پرداختی شرکت بوده است که باید برای سازمان صادر کننده رتبه IT مشخص گردد در نبود اظهار نامه مالیاتی می تواند از حق بیمه شرکت استفاده نمود و آن را به سازمان مدیریت و بودجه کشور تحویل داد.

مراحل دریافت رتبه IT از دیگر روش های اخذ رتبه IT میتوان به میزان رضایت مندی مشتریان از شرکت نام برد که هر چه قدر میزان این رضایت مندی برای شرکت بالا بوده باشد امتیاز شرکت را در رتبه IT بالا خواهد برد. سازمانهایی که می خواهند در این زمینه های در سطح جهان فعالیت داشته باشند باید از میزان انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده باشند تا براحتی بتوانند خواسته های مشتریان و کارفرمایان خود را در اسرع وقت بتوانند حل و فصل کنند.

مراحل دریافت رتبه IT و نحوه دریافت گرید ویا رتبه انفورماتیک بدین منوال میباشدکه متقاضی محترم با گروه مشاورین سپاهان تماس میگیردو درخواست خودرا مطرح میکندو گروه مشاورین سپاهان متناسب بادرخواست و بودجه و زمان درخواست ازطرف شرکت متقاضی صفرتا صد کاررا انجام میدهدتا شرکت متقاضی بتواند طی مراحل قانونی بهترین رتبه ویا گرید IT رابا توجه شرایط شرکتش دریافت کتد.