دوره آموزشی ایزو ISO

دوره آموزشی ایزو

دوره آموزشی ایزو ISO دوره های گوناگونی دارد و شامل دوره های گوناگونی و متعددی می شود. افراد بنابر دلایل گوناگون اقدام به آموزش ایزو ISO می کنند که این آموزش ها شامل دوره های گوناگونی و متعددی می شود، دوره های مکاتبه ای ایزو ISO ، دوره های خصوصی ایزو ISO و دوره های سازمانی ایزو ISO  .

دوره آموزشی ایزو ISO از دوره هایی هست که تقاضاکنندگان زیادی دارد و بسیاری از شرکتهای تقاضاکنندگان جهت اطلاع و بهره گیری از استانداردهای مورد درخواست خود به دنبال آموزش ایزو ISO می روند و دوره های لازم را جهت ایزو ISO می گذرانند و همچنین جهت رزومه و مطرح کردن خود می خواهند که دوره های گوناگونی را بگذرانند و مدرک دریافت کنند تا رزومه بهتری در برابر رقبا داشته باشند و مشتریان را جذب کنند.

دوره ممیزی داخلی انواع گواهی ایزو ISO و سیستمهای مدیریتی بخصوص:

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ISO

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 ISO

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو45001 ISO

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS ISO

دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS ISO

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS . افراد باید به ترتیب در این کلاسها شرکت کرده و این کلاس ها را بگذرانند یعنی دوره مبانی انواع ایزو ISO پیش نیاز دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم می باشد. دوره ممیزی داخلی پیش نیازش دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستمها هست. دوره مقدماتی ایزو ISO نخستین دوره ای هست که شرکتها باید بگذرانند تا بتوانند دیگر دوره ها را بگذرانند.

دوره های آموزشی ایزو ISO شامل دوره مقدماتی ایزو ISO ، دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی انواع گواهینامه ایزو و سیستم های مدیریتی بخصوص:

 دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ISO

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 ISO

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو45001 ISO   

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای انواع گواهینامه ایزو ISO و سیستمهای مدیریتی بخصوص:

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ISO

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 ISO

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو45001 ISO

دوره های آموزشی ایزو ISO شامل دوره آموزشی انواع سیستمهای مدیریتی می شود. به طور مثال چنانچه بخواهیم از پر کاربردی ترین و پر تقاضاکننده دوره های آموزشی انواع ایزو ISO نام ببریم و اشاره کنیم:

دوره آموزشی ایزو 10001 ISO سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای (منشور) رفتاری برای سازمان ها

شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 10001 ISO

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو10001 ISO

دوره ممیزی داخلی ایزو10001 ISO

دوره آموزشی ایزو 10002 ISO سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 10002 ISO

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو10002 ISO

دوره ممیزی داخلی ایزو10002 ISO

دوره آموزشی ایزو 10003 ISO سیستم مدیریت کیفیت، حل اختلاف مشتریان

شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 10003 ISO

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو10003 ISO

دوره ممیزی داخلی ایزو10003 ISO

دوره آموزشی ایزو 10004 ISO سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 10004 ISO

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو10004 ISO

دوره ممیزی داخلی ایزو10004 ISO

این چهار دوره در کل و در اصطلاح سیستم های مشتری مداری هستند و می توان گفت این دوره ها، دوره های آموزشی سیستم های مشتری مداری می باشند.

دوره آموزشی ایزو 22000 ISO سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 22000 ISO

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو22000 ISO

دوره ممیزی داخلی ایزو22000 ISO

دوره آموزشی HACCP هسب سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی HACCP حصب

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای HACCP حسب

دوره ممیزی داخلی HACCP حثب

دوره آموزشی HACCP هصب سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی HACCP هثب

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای  HACCP هسب

دوره ممیزی داخلی HACCPحثب

دوره آموزشی ایزو 29993 ISO سیستم مدیریت خدمات یادگیری خارج از آموزشهای رسمی – الزامات خدمات

شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 29993 ISO

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو29993 ISO

دوره ممیزی داخلی ایزو29993 ISO

و بسیاری دوره های دیگر که انواع سیستمهای مدیریتی تقاضاکنندگان خود را دارد که همگی باید این 3 دوره مبانی و پیشرفته و ممیزی را طی کنند.

دوره های آموزشی ایزو ISO به صورت مکاتبه ای ، حضوری ، خصوصی و سازمانی برگزار می گردد.

مرکز مشاوره سپاهان به عنوان یکی از معظم ترین و بزرگترین و اولین مراکز مشاوره ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ، برگزار کننده تمامی دوره های آموزشی ایزو ISO به صورت مکاتبه ای ، حضوری ، خصوصی و سازمانی می باشد و تمامی سیستمهای مدیریتی مطابق نیاز شما توسط مرکز سپاهان آموزش داده خواهد شد.

 

 دوره آموزشی ایزو ISO صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید