شرایط اخذ ایزو ارزان

شرایط اخذ ایزو ارزان کلمه ایست بسیار مورد پسند همگان میباشد و درزمینه اخذ گواهینامه ایزو ارزان متقاضیان زیادی وجود دارند چرا که در این اوضاع نابسامان اقتصادی و فشارهای شدید مالی که بر دوش سازمانها،شرکتها،کارخانه داران ومجموعه های صنعتی است باعث شده است که این مجموعه ها اخذ گواهینامه های ایزو را کنار بگذارند ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژی و بالا رفتن علم و دانش در زمینه اخذ گواهینامه های ایزو و تجاربی که مراکز مشاوره درطی چند سال اخیربه دست آورده‌اند به دلیل افزایش بهره وری و روند رو بهبود شرکتها و همچنین دسترسی به بازارهای جدید گواهینامه ایزو ارزان ابداع شد.گواهینامه ایزو ارزان درایران یکی از انواع گواهینامه های ایزو می‌باشد.اخذ گواهینامه ایزو ارزان روش جدیدی است که برای هر سازمانی با هر اندازه و فرآیند در حال اجرا امکان پذیر می‌باشد.متقاضیان در قالب شرکتهای تولیدی،پبمانکاری،خدماتی،صنعتی  بازرگانی وغیره بدنبال اخذ گواهینامه ایزو ارزان هستند.

حال این سؤال برای شما متقاضیان محترم گواهی ایزو ایجاد میشودکه چگونه میتوان گواهینامه ایزو رابا قیمت ارزان اخذ نمود و چه دلیلی باعث ارزان تمام شدن اخذ گواهینامه ایزو میشود؟مراجع صدور گواهینامه ایزو یعنی CB ها زیر نظر مراکزی بانام AB اعتبار دهی میشوند،حال مراکز اعتبار دهنده ما دو نوع هستند AB های دولتی و رسمی وAB های خصوصی و غیر دولتی.AB های دولتی و رسمی هر کشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین‌المللی IAF  می‌باشند وAB های خصوصی عضو انجمن بین المللی IAF  نمی‌باشند.پس نتیجه میگیریم که مرجع صدور گواهینامه ایزویی که تحت اعتبار AB  دولتی عضو انجمن بین المللی IAF  باشد از سطح اعتبار بالایی برخوردار است و بالطبع اخذ گواهینامه ایزو از این مراجع به علت مطابقت دادن مجموعه با استانداردهای جهانی و طی کردن مراحل طراحی و مستندسازی و مشاوره و پیاده سازی مستندات زمان بر و طولانی و گران قیمت تمام خواهد شد وگواهینامه هایی که از مراجع خصوصی صادر میشوند به علت اینکه مراکز اعتبار دهنده شان عضو انجمن بین‌المللی IAF  نیستند قوانین و ضوابط به صورت سبک تر اتخاذ میشود و مراجع صدور در مورد طی کردن مراحل طراحی،مستند سازی و پیاده سازی سخت گیری نمی‌کنند وبا ارائه مستندات آماده ای که مراکز مشاوره از جمله مرکز مشاوره ما در اختیار متقاضیان گواهینامه ایزو قرار میدهد گواهینامه ایزو را صادر میکنند که خب به علت ساده گذراندن مراحل و سخت نبودن اخذ ایزو  گواهینامه ارزان وبا قیمت پایین  به دست مشتری میرسد.متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ارزان بدانند که تمام برندهای ایزو که غیر IAF هستند دارای سطح اعتبار یکسان می‌باشند.گواهینامه هایی که مرکز ما به صورت ارزان صادر میکند بصورت فوری هم صادر میشوند همچنین برای اطمینان از اعتبار گواهبنامه ها میتوانید از دو مرکز Accerditation body  یا Certification body  گواهینامه خودرا استعلام کنید.

چگونه وبه چه صورت گواهینامه ایزو ISO رادریافت کنیم؟

مرحله اول: انتخاب نوع استاندارد مورد نظر از طرف مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو با توجه به نیاز مجموعه و متناسب با فرآیندهای در حال اجرا در سازمان متقاضی می‌باشد.

مرحله دوم: انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط متقاضیان گواهینامه ایزو می‌باشد.

مرحله سوم:طراحی،مستندسازی و پیاده سازی ایزو با توجه یک سری عوامل سطح های متفاوتی دارد.

مرحله چهارم: ممیزی وثبت و صدور گواهینامه ایزو ،دراین مرحله مراجع صادر کننده ایزو ممیزی ها و بررسیهای خود را انجام میدهد ودر نهایت گواهینامه ایزو صادر میگردد.

اخذ گواهینامه ایزو ارزان نیازی نیست مرحله چهارم انجام گیرد و مستند سازی مرحله سوم هم از طرف مراکز مشاوره ایزو انجام گرفته است.بیشتر متقاضیان گواهینامه ایزو ارزان شرکت کنندگان در مناقصات میباشند.
اکثر مواقع متقاضیان گواهینامه ایزو تمایل دارند بدون گذراندن هیچ مرحله ای و بدون دغدغه به گواهینامه ایزو برسند و حاضر نیستند پیاده سازی ایزو را در سازمان خود انجام دهند و طبیعتاً گواهینامه ایزو آنها با کمترین قیمت صادر میشود ولی خب از سطح اعتبار پایین تری برخوردار است.البته برعکس این موضوع هم وجود دارد که یکسری از افراد هستندکه اجرای سیستمها و قانونهای ایزو برایشان مهم است و برای بهبود بخشیدن به فرآیندهای مجموعه خود و همچنین پایدار نگه داشتن مجموعه و داشتن توسعه ای پایدار علاقه و اصرار زیادی برای طراحی،مستندسازی،پیاده سازی و اجرای سیستم های ایزو دارند و به دنبال مراکز مشاوره مطمئن وبا تجربه هستند.
ما افتخار میکنیم نیاز اول متقاضی سرلوحه کار ما میباشد.متقاضیان انواع گواهینامه های ایزو ارزان میتوانند باتوجه و متناسب بافعالیتهای مجموعه خودبا مشاوران مرکز ما ارتباط برقرار کنند و بعد ازگرفتن مشاوره و انتخاب نوع استاندارد و انتخاب مرجع صدور گواهینامه  از صفر تا صد کار را بر عهده ما بگذارند.کارشناسان و مشاوران مرکز مستندات انواع گواهینامه های ایزو را تهیه ،تنظیم و تدوین کرده اند و آن را به صورت رایگان هم در فضای مجازی نشر داده اندهم برای متقاضیانی که به اینترنت دسترسی ندارند به صورت سی دی یا جزوه فراهم آورده اند.