تمدید گواهینامه ISO9001 چکونه انجام میشود؟

تمدید گواهینامه ISO9001 چکونه انجام میشود؟

برای تمدیدکردن گواهینامهای ISO9001 درمرحله اول شرکت دارنده گواهینامه ISO9001 بایدبا مرجع صادرکننده گواهینامه ISO9001 تماس داشته باشد تامراحل تمدید کردن گواهینامه ISO9001 انجام شود. مراحل تمدیدی گواهینامه ISO9001 برای شرکتها متفاوت بوده بستگی به مرجع صادرکننده گواهینامه ISO دارد. مراجع صادرکننده گواهینامه ISO سالی یکبار باید تمدید گواهینامه ISO9001 اقدام نمایند این پروسه تمدید کردن باارسال نامه ایی ازمراجع صادرکننده به شرکت متقاضی انجام میشود. اصولا تمدید کردن گواهینامه ISO9001 برای مراجع صادرکننده متفاوت بوده بدین صورت میباشد، بعضی ازمراجع صادرکننده بصورت ثبت سایت ، بعضی ازمراجع صادرکننده گواهینامه ISO9001 مجدد صادرخواهد کرد. مراجعی که تمدید کردن گواهینامه ISO9001 درسایت انجام میدهند پس پایان تمدیدکردن آدرس سایت خودرا برای مشتریان دارننده گواهینامه ISO9001 ارسال کرده تاشرکت متقاضی نام خودرا رجیستر کرده  ، مطالعه نمایند واطمینان حاصل نمایندکه تمدید گواهینامه ISO9001 انجام شده . مراجع دیگر برای تمدید کردن گواهینامه ISO9001 گواهینامه رامجدد صادرکرده وتحویل شرکت متقاضی میدهند. پروسه تمدیدکردن گواهینامه ISO9001 معمولا یک ماهه یا دوماهه میباشد. اصولا این دو مراجع یابرای تمدید کردن گواهینامه ISO9001 ثبت درسایت انجام میدهند ، یاگواهینامه ISO9001 مجدد صادر میکنند این موضوع تمدید کردن گواهینامه ISO9001 بدلیل معیار وسیاستهای داخل سازمان ، باهم متفاوت میباشد. اما دراصل موضوع هر دومرجع کار مشابه انجام میدهند. مراجع تمدید کردن گواهینامه ISO9001 دریک مورد مجزا ازهم کارتمدید گواهینامه ISO9001 را انجام میدهند ، مثلا بعضی ازمراجع بسیار سخت گیر بوده تازمان ارائه شده برای مشتریان صبر کرده اگر تازمان مشخص شده مشتری پاسخی ندهد وزمان پایان برسد تمدید گواهینامه ISO9001 باطل شده ، وبه مشتری اطلاع رسانی میشود.

درخصوص اعزام کارشناس اگر مشترییکه تمدید گواهینامه ISO9001 برایش انجام شده تمایل داشته باشد مرجع وظیفه دارد کارشناس مربوطه رابه شرکت متقاضی تمدید گواهینامه ISO9001 ارسال نماید. خلاصه اینکه تمام مراحل تمدید کردن گواهینامه ISO9001 به صورت گفته شده انجام میشود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با سابقه فراوان آماده همکاری میباشد.

گردآورنده: شهلا اسدی