اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری

اخذ فوری ایزو بجرات میتوان گفت دغدغه بسیاری متقاضیان هست و حتی نود درصد متقاضیانی میباشدکه میخواهند ایزو بگیرندکه حالا دلایل مختلفی دارد یااینکه میخواهند باهاش تبلیغات کنند یااینکه بخاطر رقابت بدنبالش هستند ویا بدلیل مناقصه والبته غالبا و اکثرا و موکدا مناقصه مهمترین دلیل شرکتها و سازمانها و نهادها و موسسات هست تاکه درخواست ایزو فوری بکنند و البته ارزان غالبا فوری و ارزان کنارهم میایند و متقاضیان بدنبال اخذ فوری و ارزان گواهی ایزو هستند و مقصد دیگر اخذ ایزو فوری منباب صادرات والبته غیر ممکن هست بابت صادرات بتوانند ایزو فوری بگیرند زیراکه جهت صادرات اخذ ایزو بایدکه از طریق مراجع صادر کننده IAF اقدام بکنند و پروسه زمانبر و هزینه بری هست وبابت صادرات چاره ای ندارند بجز اخذ ایزو ازطریق ایندست مراجع ‌. ولیکن درباره مراجع غیر IAF اینطور نخواهد بود و میتواند متقاضی باتوجه نیازش سریع ایزو خودرا بگیرد‌. حالا فرق ایندو مراجع درچیست؟ زمانیکه یک سازمان میخواهد ایزو بگیرد اولین مرحله انتخاب مرجع هست و البته مشخص شدن هدف و سپس انتخاب مرجع متناسب نیازش و درمرحله دوم پیاده سازی و ممیزی و فرق ایندو گروه گواهی درهمین جاست. پیاده سازی و ممیزی درخصوص مراجع IAF سختگیرانه انجام میشود و پیاده سازی زمان میبرد و هزینه های خاص خودرا نیزدارد و سازمان موظف پیاده سازی هست والبته پیاده سازی جهت ثمر بخشی و بهره وری ایزو بسیار مهم هست. ممیزی نیزبا دقت و سختگیری انجام میشود و ممیز باسختگیری آنرا انجام میدهد تاسازمان بتواند عدم انطباقها رامتناسب فرمها و دستورالعملهای ارائه شده برطرف کند و درنهایت ممیز اجازه صدور گواهی ایزو رابدهد.

اخذ ایزو فوری سوالات متعددی بابت کاربران پیش میاورد مثلا اینکه:

ایزو فوری از کجا بگیریم؟

ایزو ارزان از کجا بگیریم

ایزو فوری و ارزان از کجا بگیریم

اخذ ایزو فوری در سریعترین زمان

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو فوری

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو

شرایط و مدارک لازم جهت اخذ ایزو

شرایط و مدارک لازم جهت اخذ ایزو فوری

جهت اخذ ایزو فوری از کجا شروع کنم؟

اخذ ایزو فوری یک روزه

اخذ ایزو فوری کمتر از سه روز

اخذ ایزو فوری دریک هفته

اخذ ایزو فوری جهت شرکت توی مناقصات

اخذ ایزو فوری و ارزان جهت مناقصات

و بسیاری سوالات دیگرکه متقاضیان را درگیر خواهد کرد.

اخذ فوری گواهی نامه ایزو و طمع هرچه سریع رسیدن گواهی ایزو نباید شرکتهارا مواجه کند بایکسری مراکز و دلالان متاسفانه قلابی و تقلبی و آنهاکه میایند یک برگه تقلبی و بی ارزش رابعنوان گواهینامه ایزو ارائه میکنند و رویشان لوگو میزنند و برچسب و مهر برجسته و هزار جور رنگ و لعاب و چنان آنرا موجه نشان میدهند که تشخیص قلابی و اصل بودنش واقعا سخت و گاهی غیر ممکنست و وقتی سازمان میفهمدکه دیرست و متضرر شده پس نگرانی پیش میایدکه چکار باید کرد و چطور ازاینکه گواهی ایزو دریافتی اعتبار دارد مطمئن شویم و جواب اینجاست ازنحوه استعلام و رجیستری گواهینامه ایزو قبل هراقدامی باید مطمئن شد و گواهی صادره ازطریق سایت AB مربوطه قابلیت استعلام راداشته باشد.
اخذ فوری گواهی نامه ایزو رابسیاری شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامه ایزو و اخذ فوری گواهینامه ایزو مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندکه یکی ازاین مراکز مشاوره معتبرو باتجربه گروه مشاوره HSE میباشدکه باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهدو شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص شناخت تمامی مراجع IAF و غیر IAF و چگونگی دسترسی جهت اخذ فوری ایزو کسب نمایید.